İlk Meclis - Yüzyıllar Süren Arayış - 1920-1923 - Mehmet Akif

İlk Meclis - Yüzyıllar Süren Arayış - 1920-1923

By Mehmet Akif

  • Release Date: 2017-04-23
  • Genre: Welt
  • Size: 78.03 MB

Alternative Downloads

Description

Bir devletin hangi şartlarda kurulduğunu bilmek, hangi şartlarda yıkılabileceğini bilmek kadar önemlidir.   Bu bilgiler, söz konusu devletin bütün fertleri açısından önemli olmakla birlikte, özellikle yöneticiler için, yönettikleri milletlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri bakımından da hayati önem taşıyan bilgilerdir. Üstelik, varlık mücadelesinin en büyük gücü de tarih ilmidir. Bugün de dün olduğu gibi millet olarak varlığımıza tasallut edenler, 1918'de bıraktıkları yerden devam etmenin mücadelesi içindeler. Oysa biz, o sayfayı İstiklâl Harbi'mizle, Büyük Millet Meclisi'mizle ve Türkiye Cumhuriyetiyle çoktan kapattık. Biz, 1938'de bıraktığımız yerden devam etmenin mücadelesi içindeyiz. Bu durum, ister istemez bizi İstiklâl Harbi'mize, İlk  Meclis'e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına, Gazi Atatürk'e, özetle ve özellikle de Gazi'nin Gençliğe Hitabesi'ne götürmektedir. Yazar Mehmet Akif Çakmak, "Yüzyıllar Süren Arayış: İlk Meclis" adını verdiği bu eserinde, bizi kuruluş bilgilerine kuruluşun ahlak mektebine çağırıyor.

keyboard_arrow_up